Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Phi Vụ Tàu Phép SĐ4KQ - VNAF Jo. Vĩnh SA

Posted by January 26, 2021 2116

Phi Vụ Tàu Phép SĐ4KQ

VNAF Jo. Vĩnh SA

 

Tất cả các quân nhân phục vụ ở SĐ4KQ dưới quyền chỉ huy của Chuẩn tướng Nguyễn Huy Ánh, ai cũng công nhận Ông là một vị chỉ huy luôn quan tâm đến thuộc cấp và dành cho thuộc cấp nhiều ưu đãi. Nhất là những anh em phi hành, phục vụ ở các phi đoàn tác chiến, họ được hưởng nhiều quyền lợi một cách đặc biệt. Hầu như tuần nào cũng được về Sàigòn nghỉ ba ngày, bằng Sự Vụ Lệnh (SVL), thay vì nhận Giấy Phép nghỉ dưỡng sức, thì chuẩn tướng Ánh đã cấp cho

SVL, thay thế Giấy Phép. Cầm Sự Vụ Lệnh trong tay, nó sẽ mạnh hơn Giấy Phép rất nhiều, vì SVL là đi công tác. Đi công tác, có thể đi bất cứ lúc nào, ngay cả trong giờ cấm quân, hoặc trong ngày cấm trại cũng được, không có gì trở ngại, Quân Cảnh không thể làm khó dễ. Còn Giấy Phép có thể bị chặn xét, nếu đi trong giờ cấm quân. Sau những giờ phút chiến đấu vất vả, đầy gian khổ và nguy hiểm đến tính mạng. Bất cứ quân nhân nào cũng mong muốn có được những ngày phép về thăm gia đình, thăm thân nhân, bạn bè và nghỉ ngơi. Biết được những ước mong của thuộc cấp, tướng Ánh đã dành cho anh em phi hành SĐ4KQ một đặc ân. Không rõ các SĐ/KQ khác có hay không? Tôi không biết? Vì từ ngày ra trường, thuyên chuyển đến phi đoàn, tôi chỉ phục vụ ở SĐ4KQ và tham dự nhiều khóa huấn luyện cho đến ngày tan hang. (Chắc có mình là chú lính ngoan, nghiêm chỉnh, tuân lệnh cho nên được cấp chỉ huy giữ lại làm vốn) Dưới đây tôi xin lược thuật sơ qua về cách tổ chức của các phi đoàn trực thăng và lịch trình cắt bay trên Phi Vụ Lệnh (PVL) cùng những phi vụ hành quân, ngày nghỉ dưỡng sức của nhân viên phi hành và chuyện Tàu Phép của các phi đoàn trực thăng thuộc SĐ4KQ, để những anh em quân nhân nào, không phải là nhân viên phi hành (NVPH) có thể biết sơ qua, về hệ thống tổ chức của các Phi Đoàn và phi vụ bay bổng của các Phi Hành Đoàn (PHĐ) thuộc các Không Đoàn Chiến Thuật và Tác Chiến như thế nào? Riêng các phi đoàn Fix Wing (có sải cánh) thuộc KĐ74CT, thì tôi không dám lạm bàn, vì tôi không thuộc Không Đoàn 74 Chiến Thuật (KĐ74CT). Nên tôi không biết rõ. Cáo lỗi cùng quí Huynh KĐ74CT. Thưa quí Đại Huynh! SĐ4KQ có 3 Không Đoàn Chiến Thuật và 1 Không Đoàn Yểm Cứ......Tiếp tục đọc xin ấn vào đây => (Phi Vụ Tàu Phép SĐ4KQ)

 

Reader response => (Phi Vụ Tàu Phép SĐ4KQ)

Rate this item
(1 Vote)