(Cuộc Chiến Đấu Trì Hoãn Của TĐ9/TQLC Yểm trợ cho SĐ/TQLC thành lập phòng tuyến Mỹ-Chánh)


Qua khỏi căn cứ Nancy – dãy Trường sơn chạy dài từ Bắc xuống Nam cao dần, giữa vùng rừng núi trùng trùng điệp điệp khoảng cách chừng 8 cây số đường chim bay về hướng Tây, ta có thể nhìn thấy một ngọn núi cao lớn vươn lên, đỉnh màu đất đỏ đã được sạt bằng để làm thành căn cứ Hỏa lực có tên gọi là đỉnh Barbara hay căn cứ Hỏa-lực Barbara là nơi trung tâm yểm trợ hỏa-lực cho các cuộc hành-quân ở khu vực rừng núi phía Tây của Mỹ-Chánh. Giữa tháng 4/1972, hầu hết các đơn vị Pháo Binh đã rời khỏi căn cứ này chỉ để lại một phần nhỏ, còn tất cả đã di chuyển về phía đồng bằng lập thành căn cứ Hỏa-lực bên cạnh Nancy, nơi mà BCH/LĐ369 đang đặt vị trí chỉ huy.