Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Yaly 82

Đà-Nẵng 1966


(Hồi ký -Vương Mộng Long-k20)


--o—

 


Bao năm đã trôi qua, nhiều người Việt-Nam vẫn còn cho rằng Tăng Ni Phật Giáo Miền Trung phát động vụ “Bàn thờ Phật xuống đường năm 1966” là Cộng-Sản.


Những quân nhân Phật Tử và dân chúng đã vào chùa ủng hộ cuộc chính biến đó cũng bị kết tội là mắc mưu Cộng-Sản xúi giục, phá rối trị an.


Thực tế không phải như vậy đâu!


Bất cứ chuyện gì xảy ra trên thế gian này, đều có nguyên ủy của nó. Nếu không phải là một người đã từng tham gia, dính líu tới cuộc chính biến năm 1966 đó, thì sẽ không thể có một kết luận chính xác cho những gì đã xảy ra.

Tháng Mười, Nhớ Lại...

(Vương Mộng Long-K20)

---oo0oo---
 


Tháng Mười lại tới rồi! Nếu ở Huế, thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa vào Đông.


Huế tháng Mười, trời mờ sương. Gió nhẹ và se lạnh. Những hàng cây sấu, cây bông sứ, cây phượng, dọc hai bên đường Lê-Lợi, từ chân cầu Tràng-Tiền tới Ga Huế đã trụi lá. Liễu vẫn rũ bên sông, đò vẫn đưa, nước vẫn xuôi dòng, nhưng người qua lại đông hẳn lên vì đang là mùa khai trường, mà con đường này lại có Viện Đại-Học, có Quốc-Học, và có Đồng-Khánh. Bóng bướm vàng đã hiếm, nhưng áo len màu choàng ngoài áo dài trắng, thì nhiều lắm.