Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Đại Hội Không Quân Liên Bang Úc Châu XIII - Nguyen Huu Thien

Đại Hội Liên Bang lần thứ 13 của của Liên Hội Ái Hữu Không Quân QLVNCH – Úc Châu đã diễn ra tại thành phố Perth, thủ phủ tiểu bang Tây Úc (Western Australia), từ ngày 5 tới ngày 7 tháng 1 năm 2018 + 3 ngày du ngoạn, do Hội Ái Hữu Không Quân tiểu bang Tây Úc đăng cai tổ chức.

Hình ảnh trích từ đặc san Lý Tưởng – Úc Châu, số kỷ niệm Ngày Không Lực 1/7/2018.

Phái đoàn Hội AHKQ tiểu bang Victoria (VIC)Phái đoàn Hội AHKQ tiểu bang New South Wales (NSW)

 

 
Phái đoàn Hội AHKQ tiểu bang Tây Úc (WA)
Các phái đoàn chụp chung: (từ trái) Queensland, Nam Úc, NSW, VIC và Tây Úc

Rate this item
(0 votes)