Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Hành Quân Lam Sơn 719 - Đại Úy Võ Trung Tín & Đại Úy Nguyễn Hữu Viên

Posted by July 13, 2021 1541

Hành Quân Hạ Lào

Lam Sơn 719

Từ ngày 8/2 đến ngày 6/4/1971

---oo0oo---

 

Do những chuyển biến chính trị tại Kampuchea, CSBV không thể xử dụng như trước cảng Kompong Som để chuyển vận chiến cụ và tiếp liệu cho chiến trường tại Miền Nam. Trong khi đó các cuộc hành quân vượt biên của QL/VNCH đã phá nát các căn cứ hậu cần và mật khu an toàn của họ trên đất nước Chùa Tháp. Thêm vào đó kế hoạch bình định và phát triển được đẩy mạnh sau cuộc tổng công kích thảm bại của Việt Cộng trong năm Mậu Thân.

Tình hình ổn định và an ninh thu hoạch được tại Miền Nam sau các cuộc hành quân sang Campuchia đưa đến việc hoạch định một cuộc hành quân sang Lào để phá hủy các căn cứ tiếp vận của địch và ngăn chận sự xâm nhập của CSBV vào Nam nhằm trì hoản kế hoạch tổng công kích của CS dự trù vào năm 1972 là năm bầu cử tại Mỹ, và để QLVNCH có thể hoàn tất chương trình Việt Nam Hóa Chiến Tranh (có nghĩa là để người bạn đồng minh của chúng ta được ‘tháo chạy trong danh dự, hay còn có nghỉa Withdraw And Run).... => (Đọc tiếp)

 

Hành Quân Lam Sơn 719


Đại Úy Võ Trung Tín
Tiểu Đoàn Truyền Tin SĐND – 714-856-9202
Đại Úy Nguyễn Hữu Viên
Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù – 714-897-1435

 

Reader response => (Hành Quân Lam Sơn 719)

Rate this item
(0 votes)