Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Một Thoáng “Hương Xưa” - Vương Trùng Dương

Nhà báo Vương Trùng Dương là “linh hồn” của Nguyệt San Chiến Sĩ Cộng Hòa - một tờ báo chuyên viết về Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1990, ông về định cư tại Little Saigon. Ông cộng tác với nhiều tờ báo VN ở hải ngoại như tờ KBC Hải Ngoại, Nguyệt San Chiến Sĩ Cộng Hòa, Cali Weekly. ... Nhà báo Vương Trùng Dương là “linh hồn” của Nguyệt San Chiến Sĩ Cộng Hòa - một tờ báo chuyên viết về Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1990, ông về định cư tại Little Saigon. Ông cộng tác với nhiều tờ báo VN ở hải ngoại như tờ KBC Hải Ngoại, Nguyệt San Chiến Sĩ Cộng Hòa, Cali Weekly. ...

 Gởi Anna

 Mỗi khi nhắc đến nỗi nhớ thương người yêu lìa cõi thế gian, nhất là “hương vị người tình” người ta liên tưởng đến bài thơ Khóc Bằng Phi chỉ có 8 câu, trong đó câu thứ 5 và thứ 6:

“Đập cổ kính ra tìm lấy bóng

Xếp tàn y lại để dành hơi”

Trải qua nhiều thập niên, các nhà phê bình văn học đã gây nhiều tranh cãi, cho rằng bài thơ nầy của nhà thơ Nguyễn Gia Thiều, có người lại cho là vua Tự Đức.

Nhà thơ Nguyễn Gia Thiều (1741-1798), tức Ôn Như Hầu, thời Lê Hiển Tông, tác giả tác phẩm chữ Nôm Cung Oán Ngâm Khúc, nổi tiếng văn học Việt Nam. Vua Tự Đức (1829-1883) sính thơ văn, hay chữ, nhà vua viết về nhiều thể loại về thơ văn Hán, Nôm với nhiều tác phẩm, để lại hậu thế.

Tuy nhiên theo sự phân tích sau nầy minh chứng vua Tự Đức có 103 phi tần nhưng không có con và không có phi tấn nào tên Bằng. Nhà thơ Nguyễn Gia Thiều có người vợ lẽ là Bằng Cơ.

Việc tranh cãi đó vẫn còn nhưng hai câu thơ nói lên tình yêu cao đẹp giữa người còn lại, kẻ ra người thiên cổ đẹp vô cùng trong cõi nhân gian.

Nhà soạn kịch Đoàn Phú Tứ (1910-1989) không chuyên về thơ nhưng bài thơ Màu Thời Gian của ông được Hoài Thanh và Hoài Chân giới thiệu trong quyển Thi Nhân Việt Nam (xuất bản năm 1942) được nổi tiếng vì mới lạ:

“Hương thời gian không nồng

Hương thời gian thanh thanh

… Duyên trăm năm dứt đoạn

Tình một thuở còn hương

Hương thời gian thanh thanh

Màu thời gian tím ngát”

 

Viết trong mùa đại dịch

Little Saigon, 10, 2020

........

( Xem tiếp =>Một Thoáng “Hương Xưa” - Vương Trùng Dương )

 

Rate this item
(0 votes)