Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Bảng Tổng Hợp 4 - Đài Tưởng Niệm Và Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân - Phạm Bá Hoa

Posted by February 09, 2022 661

Bảng Tổng Hợp 4 - Đài Tưởng Niệm Và Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân

Phạm Bá Hoa

---oo0oo---

 

Song song với các cơ quan hành chánh công nhận quốc kỳ chúng ta, và quốc kỳ chúng ta cũng xuất hiện nhiều nơi trên thế giới, nhưng ý nghĩa vẫn là: "Cùng dựng lại quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ bằng những cách khác nhau". Đồng thời, tại nhiều nơi trên các quê hương thứ hai của Cộng Đồng chúng ta tị nạn cộng sản, đã dựng lên các Đài Tưởng Niệm hoặc Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam, đã không thể sống dưới chế độ cộng sản độc tài toàn trị, nên đã phải vượt lên sự chết để tìm sự sống cho chính mình, và nhất là cho thế hệ tiếp sau. Cạnh Đài Tưởng Niệm và Bia Tưởng Niệm, đều có quốc kỳ chúng ta và quốc kỳ quốc gia sở tại.

Xin nhớ rằng, chưa bao giờ trên thế giới có sự kiện người dân từ các quốc gia Dân Chủ Tự Do chạy sang các quốc gia cộng sản độc tài xin tị nạn chính trị, chỉ có người dân từ các quốc gia cộng sản độc tài ào ạt chạy sang các quốc gia Dân Chủ Tự Do xin tị nạn chính trị mà thôi. Riêng tại Việt Nam:

Thứ nhất. Trong vòng 300 ngày từ sau Hiệp Định Đình Chiến 20/7/1954 có hiệu lực, đã có 868.672 người từ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chạy vào nước Việt Nam Cộng Hòa dân chủ tự do tị nạn. Từ năm 1954 đến năm 1956, có thêm 102.861 người trốn khỏi phần đất cộng sản vào phần đất tự do Việt Nam Cộng Hòa chúng ta tị nạn. Cộng chung là 971.533 người. Đó là cuộc bỏ phiếu bằng chân lần 1 “bầu chọn” chế độ Dân Chủ Tự Do.

Thứ hai. Trong những ngày hỗn loạn cuối tháng 4 năm 1975, khoảng 150.000 người chen lấn nhau giành chỗ di tản sang Hoa Kỳ tị nạn. Theo tài liệu của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc phổ biển năm 2000, thì trong 20 năm -1976 đến 1995- đã có 839.200 người vượt biên vượt biển đến tị nạn chính trị tại 91 quốc gia tự do khắp Đông Tây Nam Bắc địa cầu, và Liên Hiệp Quốc ước lượng khoảng 400.000 đến 500.000 người đã chết mất xác trên biển và trong rừng, trên đường chạy trốn cộng sản! Đây là cuộc bỏ phiếu bằng chân lần 2 “bầu chọn” chế độ Dân Chủ Tự Do.....Tiếp tục đọc "Click here" => (Bảng Tổng Hợp 4 - Đài Tưởng Niệm Và Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân)

 

Reader Response: (Bảng Tổng Hợp 4 - Đài Tưởng Niệm Và Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân)

Rate this item
(0 votes)