Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Bảng Tổng Hợp: Quốc kỳ Chúng Ta Khắp Nơi - Phạm Bá Hoa

Posted by February 09, 2022 623

Bảng Tổng Hợp: Quốc kỳ Chúng Ta Khắp Nơi

Phạm Bá Hoa

---oo0oo---

 

“…. Nếu ai đó đã từng rơi vào trường hợp là những người lính phải giành giựt từng tất đất bằng máu xương, thậm chí bằng cả sinh mạng của mình ngoài chiến trường, để cắm cho bằng được lá cờ lên vùng đất mình đã sống chết giành được trước khi hòa đàm Ba Lê kết thúc, để khằng định vùng đất có lá cờ của chúng ta tung bay là vùng đất của chúng ta.

Nếu ai đó đã từng cắm cho bằng được lá cờ trên những đổ nát của cổ thành Đinh Công Tráng ở mặt trận Quảng Trị, và nghe hát vang nhạc phẩm ''Cờ bay... cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu… vừa chiếm lại đêm qua bằng máu...'' mới cảm nhận được giá trị của nó.

Tôi đã chiến đấu dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ để bảo vệ những giá trị, mà tôi xem là biểu tượng của tự do và quyền làm người….”

 

Sông Lô Lê Nam Sơn. Hanover, Germany.

 

******

Song song với các cơ quan hành chánh công nhận quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ, quốc kỳ Việt Nam chúng ta còn xuất hiện trong nhiều trường hợp khác nhau trên thế giới, như: (1) Phất phới tại các Tượng Đài và Bia Tưởng Niệm. (2) Những buổi hội ngộ mừng xuân, những ngày kỹ niệm, những họp mặt thường kỳ hoặc đại hội của của các Hội Đoàn Quân Đội, Hội Đoàn Đồng Hương.......Tiếp tục đọc "Click here" => (Bảng Tổng Hợp: Quốc kỳ Chúng Ta Khắp Nơi)

 

Reader Response: (Bảng Tổng Hợp: Quốc kỳ Chúng Ta Khắp Nơi)

Rate this item
(0 votes)